18/03/2023

Raalte kan het feest van het 900-jarig bestaan vieren zonder veel zwerfafval, met dank aan Lionsclub Raalte en Raalte 900. Daarvoor organiseerde Lionsclub Raalte zaterdag 18 maart de actie Heel Raalte Schoon gehouden. Veel inwoners en een aantal verenigingen werkten aan de actie mee.

Ploggen

De schoonmaakdag in Raalte-dorp viel samen met de Landelijke Opschoondag als afsluiting van de schoonmaakweek, waarin scholen en vrijwilligers om straten, groenstroken en parkjes ontdoen van zwerfvuil. Op de actiedag trokken bewoners van de Brugstraat hun buurt in om afval uit de tuinen en de openbare ruimte te halen. Vital Loopgroep Raalte ging ‘ploggen’ langs de trainingsroutes. Hondenschool De Lijn sloot de cursus af met training aanwijstechnieken zwerfvuil voor honden.  

Leden van de Reddingsbrigade Raalte gingen met bootje het Overijssels kanaal op om rommel uit het water te halen. Ook ruimden ze de oevers en de omgeving van het kanaal op.

Wat het allemaal opleverde? Een aanhanger vol zwerfvuil, een schone omgeving en veel tevreden vrijwilligers die genoegzaam terugkeken op een geslaagde opruimdag.